ALGEMENE VOORWAARDEN Sprinkles taarten


Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Sprinkles taarten, Middachtenstraat 69, KvK nummer 72450002, levert. Door een bestelling te plaatsten via internet of anderszins gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Sprinkles taarten.


Artikel 2 Bestelling Plaatsen
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website. De bestelling is definitief als de bestelling is doorgenomen met de klant en de aanbetaling van 50% is voldaan. Als de aanbetaling niet voldaan wordt, behoudt Sprinkles taarten het recht om wijzigen aan te brengen of de opdracht te weigeren.
De taarten en sweets kunnen worden afgehaald op afspraak. Mocht de klant de afgesproken tijd onverwacht niet redden, dient de klant dit tijdig te laten weten. Wanneer de klant niets laat weten en u niet op de afgesproken tijd komt behoudt Sprinkles taarten het recht om het afhaaladres te verlaten en de taart te vernietigen zonder recht op restitutie. Sprinkles taarten zal uiteraard altijd proberen contact met de klant op te nemen, maar de klant is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.
Bij het afhalen is het vervoer op eigen risico. Bij aflevering van taarten en sweets is Sprinkles taarten niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie. Wijzigingen en dergelijke kunnen consequenties hebben voor de prijs zoals eerder overeengekomen.
Bestellingen aan de hand van een voorbeeld foto zullen nooit exact worden gekopieerd. De foto kan wel als inspiratie worden gebruikt.


Artikel 2.1 Bestellingen Betalen
Totdat bestellingen volledig betaald zijn blijven de producten eigendom van Sprinkles taarten. De aanbetaling geschiedt middels een betaalverzoek. Bij afhalen kan het resterende bedrag contact of via betaalverzoek voldaan worden.


Artikel 2.2 Bestelling Annuleren
Tot uiterlijk vier weken van de afhaaldatum kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden per mail. Het annuleren van een bestelling kan dus NIET via whatsapp, sms, facebook etc. Bij annulering van een opdracht tot 14 dagen voor de datum worden de eventueel gemaakte kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 dagen tot de datum zal er geen restitutie plaatsvinden van de aanbetaling.
Sprinkles taarten is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privéaangelegenheden waardoor een opdracht niet door kan gaan wordt u
zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant kijken we wat er eventueel geregeld kan worden. Het bedrag van de aanbetaling zal teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag voor de opdracht overeengekomen.


Artikel 2.3 Bestelling Aanpassen
Tot uiterlijk twee weken voor de datum kunnen er, met goedkeuring van Sprinkles taarten, dingen aangepast worden in het ontwerp, hierna is het niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs.


Artikel 3 Verzending
Verzenden is altijd op risico van de klant. Sprinkles taarten kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade.


Artikel 4 Prijzen
De prijzen op de website zijn inclusief BTW. De prijzen op de website kunnen afwijken van de prijzen in de offerte. Dit kan te maken hebben met verschillende vullingen, taartdecoraties, afwerkingen, meerwerk etc. De prijzen in de offerte zijn de juiste prijs.
Elk taartontwerp is anders, de prijs verschilt per ontwerp.


Artikel 5 Klachten
Ondanks zorgvuldig bereiden, kan het zijn dat de klant niet tevreden is over de bestelling van Sprinkles taarten. De klant dient dit direct of ten minste binnen 12 uur na levering schriftelijk door te geven aan Sprinkles taarten. Sprinkles taarten is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de bestelling of de condities waarbij de bestelling bewaard wordt thuis of op locatie. Het product dient bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. Sprinkles taarten zal in overleg met de klant haar best doen om met een passende oplossing te komen.
Volledige restitutie van het aankoopbedrag kan nooit worden aangeboden, ivm de gemaakte kosten.


Artikel 6 Privacy
Sprinkles taarten gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om en garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.


Artikel 7 Rechten
Alle rechten van de foto’s zijn voorbehouden aan Sprinkles taarten. Door een bestelling te plaatsen bij Sprinkles taarten gaat u automatisch akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.